มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ความสำเร็จงานวิ่งเพื่อสุขภาพ วิศวะฯ ม.อุบลฯ ?นายช่างชวนวิ่ง 2024? ครั้งที่ 3


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 , 14:00:27     (อ่าน 148 ครั้ง)                  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ และ สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานวิ่งเพื่อสุขภาพ “นายช่างชวนวิ่ง 2024” ครั้งที่ 3 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธาน และนายนิรัญ  มามี นายกสมคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประธานฝ่ายจัดงาน กล่าวรายงาน โดยนำรายได้สนับสนุนทุนการศึกษา  กิจกรรมานักศึกษา และจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ แบ่งการวิ่งออกเป็น 2 ระยะ คือฟันรัน ระยะทาง 5.5 กม. และ มินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กม.และการประกวดวิ่งแฟนซี : นายช่าง Innovationโดยใช้เส้นทางภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีนักวิ่งเข้าร่วมจำนวนกว่า 1,200 คน จุดปล่อยตัวและเส้นชัย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า “นายช่างชวนวิ่ง 2024” ครั้งนี้ นับว่าเป็นความสำเร็จอีกก้าวในความร่วมมือของ สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัย อันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคภัย ด้วยการออกกำลังกาย การวิ่งเพื่อสุขภาพขึ้น ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย นำไปสนับสนุนทุนการศึกษา กิจกรรมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ครุภัณฑ์การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ นอกจากผู้เข้าร่วมงานจะได้สุขภาพที่ดีแล้ว ยังได้สัมผัสบรรยากาศยามเช้า ภูมิทัศน์ที่งดงามภายในมหาวิทยาลัย พื้นที่บริเวณหนองน้ำธรรมชาติ หนองอีเจม ทุ่งดอกไม้ในงานเกษตรอีสานใต้ ตลอดจนความปลอดภัยบนเส้นทางวิ่งที่งดงาม พร้อมการดูแลต้อนอย่างอบอุ่น และประทับใจ

              ความสำเร็จของการจัดงาน นอกจากจะได้ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย การสร้างเจตนารมณ์ที่ดีของศิษย์เก่า ในการช่วยส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมนักศึกษาร สาธารณกุศลของคณะวิศวกรรมศาสตร์แล้ว สิ่งที่ได้คือ การแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ความผูกพันองค์กร และการทำงานร่วมกัน โดยมี สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนคณาจารย์ บุคลากรในคณะ ทั้งนี้ ความสำเร็จยังนำมาสู่การสร้างชื่อเสียง การประชาสัมพันธ์คณะและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง พร้อมต่อเนื่องงานวิ่ง “นายช่างชวนวิ่ง 2025” ครั้งที่ 4  ในปี 2568 ต่อไป

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag : #SDG4

Tag อื่นๆ :