มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ สร้างความร่วมมือทางวิชาการ Champasak Agriculture and Forestry College สปป.ลาว


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 , 14:12:06     (อ่าน 164 ครั้ง)       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ คณะผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับ Mr. Khamsavang Sombounkhanhผู้อำนวยการ Champasak Agriculture and Forestry College สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะผู้บริหาร สร้างความร่วมมือทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนด้านการเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สู่การต่อยอดผลการผลิตทางการตลาด ณ  ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี 2เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567ที่ผ่านมา

    ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แสวงหาความมือทางวิชาการกับสถาบันในระดับนานาชาติ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมทางวิชาการตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ในระดับสากล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาต่างชาติกับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :