มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ ม.อุบลฯ อบรมสร้างการรับรู้ จัดหาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 , 15:56:16     (อ่าน 120 ครั้ง)              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมสร้างการรับรู้ ส่งเสริม การป้องกัน และจัดหาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ด้วยกลไกสิทธิเสรีภาพและสิทธิ มนุษยชน (กลุ่มเด็กและเยาวชน) ครั้งที่ 1 เพื่อจัดหาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อขับเคลื่อน การช่วยเหลือและเยียวยาทางกฎหมายแก่ผู้เสียหายและพยานในคดีค้ามนุษย์ จัดโดยสำนักงานคุ้มครองพยาน  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยมี นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานเปิด ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)  มีนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมห้องพวงพยอม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7รอบ พระชนมพรรษา  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

             กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยสำนักงานคุ้มครองพยาน ได้ดำเนินโครงการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ด้วยกลไกสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน เพื่อยกระดับการคุ้มครอง ช่วยเหลือผู้เสียหายและพยานในคดีค้ามนุษย์ ตามกลไกสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน และสร้าง เครือข่ายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อเป็นเครือข่ายภาคประชาชน ในการมีส่วนร่วม ในการประสานงาน เผยแพร่ข้อมูล / ความรู้ ชี้ช่องทาง การเตือนภัยและเฝ้าระวังเหตุในการตกเป็น เหยื่อของการค้ามนุษย์ ดำเนินการขับเคลื่อนผ่านศูนย์ปฏิบัติการคุ้มครองสิทธิ คดีค้ามนุษย์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้การดูแลของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ใน 2 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดเชียงใหม่

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag : #SDG1 #SDG5 #SDG10 #SDG16

Tag อื่นๆ :