มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดอบรมการพัฒนาสร้างแอปพลิเคชั่น โดยไม่ต้องใช้โค้ด No-Code ด้วย Google AppSheet


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 , 15:09:03     (อ่าน 99 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาสร้างแอปพลิเคชั่นแบบโดยไม่ต้องใช้โค้ด No-Code ด้วย Google AppSheet ระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้อง Smart Classroom สำนักคอมพิวเตอร์ ฯ  รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อธิพงศ์ สุริยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กล่าวเปิดการอบรม โดยมี คุณพุทธรักษ์ มุลเมือง และ คุณชวิน สระบัว จาก บริษัท The S Curve  Google พาร์ทเนอร์ประเทศไทย เป็นวิทยากร ซึ่งได้รับความสนใจ จาก อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก 

        สำหรับการอบรมในหลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้หลักการสร้าง Applicationที่ใช้งานจริงโดยไม่ต้องเขียน Code และสามารถนำเอาความรู้จากการอบรมไปต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ นำไปแก้ไขปัญหาของตนเอง สังคม หรือชุมชน เพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะของ บุคลากร และนักศึกษา ของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้พร้อมสู่การเป็น Smart University
SDG Hashtag : #SDG4

Tag อื่นๆ :