มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
น.ศ. ม.อุบลฯ จัดงาน Comm Arts X Music ร่วมร้องช่วยน้อง สร้างความสุขอย่างมีคุณค่าให้แก่สังคม


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 , 14:23:19     (อ่าน 450 ครั้ง)         มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ Comm Arts X Music (ร่วมร้องช่วยน้อง) ในรายวิชาวิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ สร้างสรรค์ผลงานผ่านการจัดกิจกรรมสร้างความสุขอย่างมีคุณค่าให้แก่สังคม ระดมทุนมอบให้ให้กับมูลนิธิเด็กกำพร้า อุบลราชธานี โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คำคง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายณริศม์ ศรีสาย นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หัวหน้าโครงการ กล่าวรายงาน โดยมีรองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ บุญอาจ อาจาร์ยที่ปรึกษาโครงการร่วมกล่าวต้อนรับ นักศึกษา บุคลากรที่มาร่วมกิจกรรมมากกว่า 300 คน ณ ลานกิจกรรมข้างโรงละคร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

     โครงการ  Comm Art’s X Music (ร่วมร้องช่วยน้อง) เป็นการจัดกิจกรรมพิเศษจากหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต บูรณาการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาวิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ เปิดเวทีแสดงความสามารถการแข่งขันวงดนตรี และยังเป็นกิจกรรมที่ระดมทุนให้กับมูลนิธิเด็กกำพร้า อุบลราชธานี โดยเปิดโอกาสให้บุคคลภายในมหาวิทยาลัยสมัครเข้าประกวด เพื่อแสดงความสามารถ และเผยแพร่ภาพลักษณ์ของคณะศิลปศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีออกสู่สังคม    

       ทั้งนี้ รายวิชานิเทศศาสตร์ยังมุ่งผลิตความรู้ ความสามารถทั้งศาสตร์และศิลปทางการสื่อสาร ตลอดจนสามารถนาความรู้ในสายวิชาชีพบูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งปรับใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อเสริมสร้าง สร้างสรรค์และพัฒนาให้แก่ชุมชนและสังคม
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :