มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
UBU Job and Education Fair 2024 สร้างโอกาสร่วมงานบริษัทชั้นนำ แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 , 16:11:03     (อ่าน 108 ครั้ง)       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสำนักงานพัฒนานักศึกษา จัดงาน UBU Job and  Education Fair 2024 สร้างโอกาสร่วมงานบริษัทชั้นนำ แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา บุญจูง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธาน และนางสาวรมิตา  ผูกรักษ์ หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา กล่าวรายงาน ซึ่งมีบริษัทชั้นนำกว่า 30 บริษัท และนักศึกเข้าร่วมจำนวนมาก ณ โรงอาหารกลาง 2  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

    สำนักงานพัฒนานักศึกษา ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงตำแหน่งงานงได้ร่วมกับบริษัทภาคเอกชน เปิดโอกาสให้นักศึกษา และศิษย์เก่า พบกับฝ่ายบุคคลของบริษัท และทำการคัดเลือกโดยตรง ลดระยะเวลาในการจัดหางาน และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของทั้งสองฝ่าย อีกทั้ง นักศึกษาและศิษย์เก่าสามารถเลือกอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ และความถนัดของตนเองได้

      ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูง มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ สามารถปฏิบัติงานได้จริงเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรม สามารถนำองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งบริการวิชาการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอีสานใต้อย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
SDG Hashtag : #SDG8

Tag อื่นๆ :