มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ต้อนรับเลขานุการเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นเเนะเเนวทุนเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 17


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 , 16:05:37     (อ่าน 105 ครั้ง)      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ให้การต้อนรับ Mr. UCHIDA Takeshi เลขานุการ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และผู้แทนสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น ร่วมเเนะเเนวทุนการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครั้งที่ 17 (The 17th Japan Education Fair) ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 50 คน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล ปุษยตานนท์คณบดี กล่าวว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรม วิจัย และบริการวิชาการ  โดยจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 16 หลักสูตร แบ่งเป็นปริญญาตรี 6 หลักสูตร และมีการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท และเอก ในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมโยธา รวม 10 หลักสูตร ทั้งนี้การประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นโอกาสที่ดีของนักศึกษาที่จะได้เรียนรู้ประสบการณ์ในต่างประเทศ  อีกทั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ยังได้แสวงหาความมือทางวิชาการกับสถาบันในระดับนานาชาติ จึงเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมทางวิชาการ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับสากลต่อไป
SDG Hashtag : #SDG4

Tag อื่นๆ :