มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
พญ.รัตนาภรณ์ ทิพมาลา บัณฑิตแพทย์ดีเยี่ยม ปี 2566เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เกียรตินิยม อันดับ 1 กันเกราทอง


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 , 10:56:50     (อ่าน 137 ครั้ง)                อีกหนึ่งความภาคภูมิใจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย แพทย์หญิงรัตนาภรณ์ ทิพมาลาแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1“กันเกราทอง” รุ่นที่ 12  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที่ได้รับรางวัลบัณฑิตแพทย์ดีเยี่ยม ประจำปี 2566  โดย มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ได้นำเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณ และเข็มกลัดมูลนิธิฯ จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่23 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งนี้แพทย์หญิงรัตนาภรณ์ ทิพมาลายังได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 อีกด้วย

          แพทย์หญิงรัตนาภรณ์ ทิพมาลา หรือ “หมอกิ๊ฟ” ปัจจุบันรับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี  โดยในช่วงที่เรียนนอกจากทำหน้าที่ในการศึกษาเล่าเรียนตามหลักสูตรได้อย่างดีเยี่ยมแล้ว หมอกิ๊ฟ ยังเป็นนักกิจกรรม มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม และชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ได้มาซึ่งรางวัลบัณฑิตแพทยศาสตร์ดีเยี่ยม ประจำปี 2566คณะกรรมการมูลนิธิฯ พิจารณาจากบัณฑิตผู้ที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยมตลอดหลักสูตร มีความประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตน เพื่อส่วนร่วมในกิจกรรมนอกหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ  นอกจากนี้ ในวันฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นและเชิดชูเกียรติบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ซึ่ง หมอกิ๊ฟ ได้เข้ารับรางวัล“กันเกราทอง” ผู้มีผลการเรียนสูงสุดตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เกรดเฉลี่ย 3.83

             แพทย์หญิงรัตนาภรณ์ ทิพมาลา กล่าวความรู้สึกว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับพระราชทานรางวัลบัณฑิตแพทย์ดีเยี่ยม ประจำปี 2566 และและในปี 2567 ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ตลอดช่วงระยะเวลา 6ปี ในการเป็นนักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท มีความเข้มข้นของหลักสูตร โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมป้องกัน รักษาโรคไปพร้อมกับชุมชน ทำให้บัณฑิตได้รับการปลูกฝังให้เป็นแพทย์ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ ดังปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก(พระราชบิดา) ตนขอขอบคุณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณาจารย์ทุกท่าน ทั้งในมหาวิทยาลัย ชั้นคลินิก และพรีคลินิก ที่ถ่ายทอดความรู้หล่อหลอมให้ลูกศิษย์ทุกคนได้เติบโตมาเป็นบัณฑิตแพทย์ แห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อย่างภาคภูมิในวันนี้

                                                     เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag : #SDG4

Tag อื่นๆ :