มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์


โพสต์โดย : นัฐพงษ์ สืบสุข     วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 , 14:24:39     (อ่าน 339 ครั้ง)  รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์

 


 1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับวุฒิ ปวส. (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) ทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นซึ่งเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

 2. อัตราเงินเดือน อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 16,100.- บาท

 3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

  1. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารบุคคล ชั้น 1 ห้อง Sc 105 สำนักงานเลขานุการ อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-353423 ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันที่ 11 มีนาคม 2567 (ในวันและเวลาราชการ)

  2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานตามข้อ 5 ส่งถึง งานบริหารบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190 วงเล็บมุมซองว่า “สมัครงาน” ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครขอได้โปรดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ด่วนที่สุด (EMS) โดยคณะกรรมการจะพิจารณารับเฉพาะไปรษณีย์ที่ประทับตราไปรษณีย์ปลายทาง (อำเภอวารินชำราบ) ภายในวันที่ปิดรับสมัคร


 4. วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน และวิธีการคัดเลือก

  1. วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน เวลา 09.00 – 15.30 น. วันที่ 18 มีนาคม 2567 ห้อง Sc 138 เวลา 09.00 - 11.00 น. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร์ เป็นต้น เวลา 12.30 -15.30 น. สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ได้แก่

   • การปฏิบัติงานสนับสนุนประสานงานภาควิชา

   • การเขียนหนังสือราชการ

   • การจัดทำโครงการ เป็นต้น 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ข่าวด้านล่าง รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1


SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :