มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ เข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานสนับสนุนการรับผู้บริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 , 15:50:22     (อ่าน 173 ครั้ง)               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาจารย์อรรถพงศ์ กาวาฬ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้แทน อธิการบดี นำบุคลากร เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ ชั้นที่ 2  ในนาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นสถาบันให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างสม่ำเสมอนานกว่า 5 ปี รวมปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาคเกินกว่า 4,909 หน่วย นอกจากนี้ ยังมี 2 หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้รับประกาศเกียรติคุณชั้นสามัญ  ได้แก่ สำนักงานพัฒนานักศึกษา โดยมี นางอมร  วิชัยวงศ์  รักษาการตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานพัฒนานักศึกษา เป็นตัวแทนเข้ารับ รวมปริมาณโลหิตที่ได้รับการบริจาคเกินกว่า 1,145 หน่วย  และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี นางสาวสุภาพร ช่างคำ หัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ตัวแทนเข้ารับ รวมปริมาณโลหิตที่ได้รับการบริจาคเกินกว่า 5,087 หน่วย ทั้งนี้ ยังมีบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้ารับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้งเข้ารับในครั้งนี้ด้วย ณ โรงแรมเวลาดี อำเภอเมือง จังหวัดนครพนมเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

        ทั้งนี้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย เป็นหน่วยงานจัดหาโลหิตของประเทศ ให้มีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ป่วย ซึ่งในส่วนภูมิภาคได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดและสาขาบริการโลหิต โรงพยาบาลประจำจังหวัด ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ ประสานงานการรณรงค์จัดหาโลหิตและรับบริจาคโลหิต เพื่อให้บริการโลหิตแก่โรงพยาบาลต่างๆ อย่างครบวงจร

        โดยในปี 2567 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้จัดโครงการ "ให้โลหิต ให้ชีวิต ให้ประจำ Give Blood, Give lives, Give forever" รณรงค์ให้มีการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอทุก 3 เดือน หรือปีละ 4 ครั้ง  รวมทั้งมุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ให้มีจำนวนมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :