มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      




มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์เนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา


โพสต์โดย : วดี ยอดลองเมือง     วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 , 14:49:40     (อ่าน 137 ครั้ง)  



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์เนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ราย คือ นางจีริสุดา คำสีเขียว ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566




SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :