มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสต์โดย : ฤทัยรัตน์ โภคา     วันที่ 11 มกราคม 2567 , 14:56:37     (อ่าน 140 ครั้ง)  ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 28 ธันวาคม 2566  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 4 อัตรา (รายละเอียดดังประกาศแนบ)
 
รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ระหว่างวันศุกร์ที่ 12 มกราคม ถึงวันพฤหัสบดีที่  18 มกราคม 2567 (ในวันเวลาราชการ) ณ งานบุคคล ชั้น 3 สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์ 045-353226 หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์  และให้นำเอกสารมาในวันรายงานตัว (รายละเอียดังประกาศแนบ)
 
สอบถามเพิ่มเติม
งานบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์
โทร. 045-353226
โทรภายใน 6000


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2 , ไฟล์ 3


SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :