มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสต์โดย : ฤทัยรัตน์ โภคา     วันที่ 28 ธันวาคม 2566 , 14:33:16     (อ่าน 178 ครั้ง)  ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 4 อัตรา สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ฉบับลงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ประกอบกับประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด กลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ (ครั้งที่ 1) ฉบับลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นั้น
บัดนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการปิดรับสมัคร เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ 
 
วัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก สอบในวันพุธที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ณ อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
งานบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์
นางฤทัยรัตน์ โภคา
โทร. 045-353226


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1


SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :