มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


โพสต์โดย : ฤทัยรัตน์ โภคา     วันที่ 20 ธันวาคม 2566 , 16:57:56     (อ่าน 178 ครั้ง)  ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 4 ธันวาคม 2566   เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) จำนวน 2 อัตรา สังกัด สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกำหนดสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 นั้น 

บัดนี้ การสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) 
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 2 อัตรา
(งานวิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวารสาร) จำนวน 1 อัตรา
(งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์) จำนวน 1 อัตรา
(รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย)

 
สอบถามเพิ่มเติม
งานบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์
โทร. 045-353226
โทรภายใน 6000


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1


SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :