มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา(ครั้งที่ 1)


โพสต์โดย : ฤทัยรัตน์ โภคา     วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 , 14:05:19     (อ่าน 3,599 ครั้ง)  ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด กลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ (ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖) จำนวน ๔ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ นั้น

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด กลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ ข้อ ๓ ข้อ ๖ ข้อ ๗ และ ข้อ ๘
(รายละเอียดการขยายระยะเวลาดังเอกสารแนบท้าย)

สอบถามเพิ่มเติม
งานบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์
โทร.๐๔๕-๓๕๓๒๒๖ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2 , ไฟล์ 3 , ไฟล์ 4


SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :