มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ค่ายหนึ่งใจเดียวกัน จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 11 เปิดประสบการณ์แห่งคุณค่า นักศึกษา ม.อุบลฯ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 , 11:27:28     (อ่าน 369 ครั้ง)              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยชุมนุมวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่ชุมชนจัด โครงการค่ายหนึ่งใจเดียวกัน ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว ต.นาส่วง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ร่วมทำความสะอาด ฟื้นฟู ซ่อมแซม ปรับภูมิทัศน์โรงอาหาร สนามเด็กเล่น และทาสีรั้วกำแพงโรงเรียน เป็นต้น โอกาสนี้ ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์ รักษาการหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา เดินทางร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาค่ายฯ ซึ่งมี นายกรณินทร์ มุ่งหมาย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ประธานค่าย มีนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 140 คน ได้รับการต้อนรับจากคณะครู นักเรียน และชุมชน อย่างอบอุ่น ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

            นายกรณินทร์ มุ่งหมาย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ประธานค่าย กล่าวว่า ค่ายอาสาหนึ่งใจเดียวกัน เป็นกิจกรรมจัดมาอย่างต่อเนื่อง ที่ชุมนุมวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 มุ่งเน้นเสริมสร้างจิตสาธารณะแก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนักศึกษาต่างคณะที่เข้าร่วม เป็นค่ายที่มากกว่าคำว่าค่าย นอกจากนักศึกษาจะได้ใช้ความรู้ความสามารถในด้านวิชาชีพวิศวกรรมโยธาแล้ว ยังปลูกฝังอุดมการณ์ให้นักศึกษารู้จักเสียสละ มีจิตอาสาทำคุณประโยชน์ให้กับชุมชนสังคมส่วนรวม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ การทำงานเป็นทีม การแก้ไขปัญหา อุปสรรค การทำงานร่วมกับผู้อื่น สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย 

           ซึ่งในปีนี้ ชุมนุมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมค่ายหนึ่งใจเดียวกัน ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2566 ร่วมกันทำความสะอาด ฟื้นฟู ซ่อมแซม ปรับภูมิทัศน์ ในส่วนของโรงอาหาร สนามเด็กเล่น และทาสีรั้วกำแพงโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนในโครงการน่าอยู่ มีบรรยากาศที่ดีต่อการเรียนการสอน  นอกจากนี้ ยังได้ทำกิจกรรมนันทนาการกับน้องนักเรียน และชุมชนยังจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ กิจกรรมทำบุญตักบาตร สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามร่วมกับนักศึกษา ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เพิ่มความสัมพันธ์ไมตรีและความอบอุ่นระหว่างคนในชุมชนและนักศึกษาที่เข้าร่วม เปรียบเทียบดั่งลูกหลานที่มาพัฒนาบ้านเกิดตนเอง

            นับได้ว่า ค่ายหนึ่งใจเดียวกัน เป็นกิจกรรมที่มีคุณค่า เปิดประสบการณ์ใหม่นอกห้องเรียนแก่นักศึกษา สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และการทำงานต่อไปในอนาคต

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :