มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
นศ.ม.อุบลฯ คว้า 2 รางวัล แข่งขันเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 11 R2MNESP#11


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 , 23:12:46     (อ่าน 331 ครั้ง)            อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ทีมนักศึกษา คว้า 2รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และ รางวัลชมเชย การประกวดโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research Market R2M)” ครั้งที่ 11  ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา  พร้อมเป็นตัวแทนเข้าประกวดเวทีระดับประเทศ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2567         

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : ทีม Miracle  ผลิตภัณฑ์ CoriGuard ผงชงพร้อมดื่มที่มีส่วนผสมจากผักชี 

สมาชิกในทีม :

          1. นายวรชาติ สิมณี คณะบริหารศาสตร์ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 3

          2. นายเจดดาห์ บุญมาวัด คณะบริหารศาสตร์ สาขาการจัดการธุรกิจ ชั้นปีที่ 3

          3. นางสาววารีรัตน์ วิระบรรณ์ คณะบริหารศาสตร์ สาขาบัญชี ชั้นปีที่ 3

          4. นางสาวรวิสรา ไชยมงค์ คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอาหาร ชั้นปีที่ 2

          5. นายภูมิรพี แก้วกุมาร คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอาหาร ชั้นปีที่ 2

          งานวิจัย การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของผักชีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (The Screening Anticancer Activity of Coriandrum sativum and Developing Health’s Product)

          ผลงานจากนักวิจัย รศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ    นายนรุตม์  สำราญวานิช   นายรณกฤต  บุญศักดิ์ 

          รางวัลชมเชย : ทีม เงินขวัญถุง  ผลิตภัณฑ์ Mild Mousse ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเส้นผมสูตรไม่ใช้น้ำ

สมาชิกในทีม

          1. นายธนากรณ์ เทพารักษ์ คณะบริหารศาสตร์ สาขาการตลาดดิจิทัล ชั้นปีที่ 2

          2. นางสาวการะบุหนิง แสนไชย คณะเภสัชศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 2

          3. นางสาววริศรา ไชยรักษ์ คณะบริหารศาสตร์ สาขาการเงินและการลงทุน ชั้นปีที่ 2

          4. นายฐาปกรณ์ ทองเหลือ คณะบริหารศาสตร์ สาขาการตลาดดิจิทัล ชั้นปีที่ 2

          5. นางสาววิชณี แสงชาติ คณะบริหารศาสตร์ สาขาการตลาดดิจิทัล ชั้นปีที่ 2

งานวิจัย กรรมวิธีการผลิตและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายสูตรไม่ใช้น้ำ

ผลงานจากนักวิจัย ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์   อ.ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์   ผศ.ดร.ทิภาดา สามสีทอง   รศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์   ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง   ผศ.ดร.สุรีวัลย์ บำรุงไทย

          ติดตาม เชียร์ให้กำลังใจ ทีมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในเวทีการประกวดระดับประเทศ เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research Market R2M)”ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในช่วงเดือน กุมภาพันธุ์ 2567

                             ภาพ/ข่าว   อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :