มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ผู้ประกอบการ สปป.ลาว เชื่อมั่นกลุ่มวิจัยอาหารสัตว์ ม.อุบลฯ หนุนสำรวจพื้นที่และประเมินศักยภาพการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 , 16:43:49     (อ่าน 289 ครั้ง)                 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกลุ่มวิจัยอาหารสัตว์ คณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีรัตน์ ลุนผา หัวหน้ากลุ่ม นำทีมนักวิจัย ลงพื้นที่สำรวจและประเมินศักยภาพการนำผลผลิตทางการเกษตรในเมืองบาเจียง เมืองปากซอง และเมืองปทุมพร แขวงจำปาสัก ตามคำเชิญของผู้ประกอบการจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อนำมาพัฒนาให้สามารถผลิตอาหารสัตว์ได้ทั้งอาหารสัตว์บก เมื่อวันที่ 25-27 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

                โอกาสนี้กลุ่มวิจัยอาหารสัตว์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าพบ ท่านปะจิต นอระแสง รองประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงจำปาสัก เพื่อปรึกษาหารือด้านศักยภาพในการใช้ผลผลิตทางการเกษตรในแขวงจำปาสัก เพื่อผลิตอาหารสัตว์ และได้พาผู้ประกอบการไปเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและเครื่องมือผลิตอาหารสัตว์น้ำที่ศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก  ซึ่งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ โดยคณะเกษตรศาสตร์เป็นหน่วยงานในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ดังกล่าว ข้อสรุปจากการประชุมในเบื้องต้น จะมีเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราธานี และกลุ่มวิจัยอาหารสัตว์ คณะเกษตรศาสตร์ โดยสมาชิกในกลุ่มวิจัยอาหารสัตว์ที่ร่วมเดินทางไปปฏิบัติงานในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา พยุหะ ดร.สุกัญญา คลังสินศิริกุล อาจารย์นพพร ตันติศิรินทร์  และอาจารย์จินดา กลิ่นอุบล

             นับเป็นอีกหนึ่งพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาศักยภาพด้านการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ สอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย ในด้านความร่วมมือ แบ่งปันเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ มีความร่วมมือ แบ่งปันเรียนรู้และทำงานร่วมกันในการจัดการศึกษาสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนำ ไปใช้ประโยชน์ในการยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตวิของชุมชนและสังคม

                                                                    เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ  / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :