มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์


โพสต์โดย : ฤทัยรัตน์ โภคา     วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 , 10:58:41     (อ่าน 962 ครั้ง)  ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 4 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ จึงประกาศรายละเอียดการรับสมัครดังเอกสารแนบ

ขอบเขตภาระงานด้านการเรียนการสอน สังกัด กลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ ดังนี้
- สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
- สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
- สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
- สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
หรืออื่น ๆ ตามความเชี่ยวชาญ และปฏิบัติตามภารกิจต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัย และคณะฯ กำหนด 
 
รับสมัครตั้งแต่ วันศุกร์ที่  10 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566
ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) 
 
สอบถามเพิ่มเติม 
งานบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์
นางฤทัยรัตน์  โภคา 
e-mail: Ruetahirat.p@ubu.ac.th 
โทร. 045-353226 ภายในเบอร์ 6000


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2 , ไฟล์ 3


SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :