มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ MOU บ.คลินเซิร์ซ เซอร์วิสเซส จำกัด ขับเคลื่อนงานวิจัยทางคลินิก


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 24 ตุลาคม 2566 , 22:04:48     (อ่าน 513 ครั้ง)  ม.อุบลฯ MOU บ.คลินเซิร์ซ เซอร์วิสเซส จำกัด

ขับเคลื่อนงานวิจัยทางคลินิก

-------------------------------------

           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยทางคลินิกร่วมกับ บริษัท คลินเซิร์ซ เซอร์วิสเซส จำกัด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวสุภาพร  แวงสูงเนิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท คลินเซิร์ซ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นผู้ลงนาม นายแพทย์ประวิ  อ่ำพันธุ์ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และ นางสาวสุภาพร  เลิศกวินอนันต์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการวิจัยคลินิก บริษัท คลินเซิร์ซ เซอร์วิสเซส จำกัด ลงนามเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี 2 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

          นายแพทย์ประวิ  อ่ำพันธุ์ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กล่าวว่า นับตั้งแต่ปี 2565เป็นต้นมา กลุ่มบริการวิชาการงานวิจัยทางคลินิกฯ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ให้บริการงานวิจัยทางคลินิกร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนหลายแห่ง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ บริษัท คลินเซิร์ช เซอร์วิสเซส จำกัด ที่ได้มีโอกาสดำเนินงานวิจัยทางคลินิกร่วมกันหลายโครงการ อาทิเช่น โครงการศึกษาวิจัยประสิทธิผลของวัคซีนป้องกันโรคโคโรน่าไวรัส-2019เฟส 2ในอาสาสมัครผู้ใหญ่ และโครงการศึกษาวิจัยประสิทธิภาพและความปลอดภัยของแอคทรีในการรักษาสิวอักเสบไทป์ทรี เป็นต้น ซึ่งในระหว่างที่ทีมวิจัยทั้ง 2สถาบันทำงานร่วมกัน นั้น ทางผู้บริหารของทางบริษัท เห็นถึงศักยภาพของทีมวิจัย ที่สามารถพัฒนาต่อยอดในด้านทักษะงานวิจัย รวมถึงการยกระดับงานวิจัยทางคลินิก ให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น จึงนำมาสู่การเจรรจา หารือความร่วมมือของผู้บริหารทั้ง 2 สถาบัน และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ โดยทั้งสองหน่วยงาน ร่วมส่งเสริมและพัฒนากลุ่มงานบริการวิชาการงานวิจัยทางคลินิก ดำเนินการวิจัยคลินิกให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากล พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นในด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มงานบริการวิชาการงานวิจัยทางคลินิกในประเทศสำหรับรองรับการวิจัยแบบสหสถาบัน ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง สามารถนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ พัฒนางานกลุ่มงานบริการวิชาการงานวิจัยทางคลินิกไปสู่ความยั่งยืน โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี

-----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :