มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ต้อนรับ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ ศึกษานำกรอบเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการพัฒนาองค์กร


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 20 ตุลาคม 2566 , 15:16:18     (อ่าน 187 ครั้ง)              วันที่ 19 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร นำ คณะผู้บริหาร บุคลากร ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร บุคลากร จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำนวน 80 คน นำโดย รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน รับฟังการบรรยายภาพรวม ทิศทางการพัฒนาโดยการนำกรอบเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร อีกทั้ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันถึงแนวทางการดำเนินงานระดับมหาวิทยาลัย จากคณะที่ผ่าน EdPEx200 ของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 5 คณะ ร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประกอบด้วย คณะเภสัชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์ และ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดทำโครงร่างองค์กรและแนวทางการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
         
           ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหนึ่งใน 10 หน่วนงาน  ที่ได้ผ่านการประเมิน EdPEx200 รุ่นที่ 10 ในระดับสถาบัน โดย สป.อว. มีมติเห็นชอบ และประกาศผล เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ที่ผ่านมาอีกด้วยSDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :