มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ รับตรง TCAS1รอบ Portfolio จำนวน 1,896 ที่นั่ง สมัครด่วนภายใน 31 ต.ค.นี้


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 19 ตุลาคม 2566 , 19:16:08     (อ่าน 931 ครั้ง)              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา วิธีรับตรงTCAS1รอบ Portfolioระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รับนักศึกษา 1,896 คน จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเด็กดีมีที่เรียน จำนวน 707 คน และโครงการโควตาโรงเรียนและครูแนะแนว จำนวน 1,189 คน รับสมัครถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

            ดร.ศิศิรา ดอนสมัคร  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษา แก่นักเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการเข้าศึกษาหลักสูตรการศึกษา 10 คณะ 1 วิทยาลัย โดยเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง  รอบ Portfolioประจำปีการศึกษา 2567  รับจำนวน 1,896 คน  แบ่งเป็น 2 โครงการ ได้แก่

           1. โครงการเด็กดีมีที่เรียน ตามความร่วมมือกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพม.) 8 แห่ง เปิดรับจำนวน 707 คน คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566  ในโรงเรียนสังกัด สพม.นครพนม มุกดาหาร สกลนคร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ และสุรินทร์เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมในระดับสถานศึกษา หรือระดับเขตการศึกษา หรือระดับจังหวัด โดยโรงเรียนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการ

            2. โครงการโควตาโรงเรียนและครูแนะแนว เปิดรับจำนวน 1,189 คน  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566  ศึกษาในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายผู้บริหารและครูแนะแนวการศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 10 หรือโรงเรียนที่เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับคณะหรือโรงเรียน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยคณะกับสถานศึกษา โดยสถานศึกษาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโควตาโรงเรียนครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2567

           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-353120, 045-353122-4  หรือ เพจ : งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  https://www.facebook.com/UBUEntryOfficial/

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :