มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมขับเคลื่อน โครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข จับมือเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เเละภาคีเครือข่าย เดินหน้าพัฒนาชุมชน


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 6 ตุลาคม 2566 , 17:11:15     (อ่าน 295 ครั้ง)          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข ร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองศรีไค โดยมี ศาสตราจารย์ทวนทอง จุฑาเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ ผู้แทนอธิการบดี  และร้อยตำรวจตรี วีระวัฒน์ วิชาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองศรีไค พร้อมทั้งภาคเครือข่ายจำนวน 12 แห่ง ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

        สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข ส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกันในชุมชน ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีมาตรฐานกับการใช้งานพื้นที่  พร้อมทั้งอบรมให้ความรู้หลักการ 5  ส และกิจกรรม Big Cleaning day เป็นต้น

        ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญและมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามกรอบภารกิจ สนับสนุนในองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ งานวิจัยเพื่อชุมชน การฝึกประสบการณ์ในชุมชน ตลอดจนการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม สร้างอนาคตร่วมกับชุมชน พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สร้างความมั่นคงปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชนในอนาคต

 

         
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :