มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
เครือข่ายบิมสเทค 7 ประเทศ ยก ม.อุบลฯ ต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ ผลักดันเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 25 กันยายน 2566 , 13:40:20     (อ่าน 904 ครั้ง)       มหาวิทยาอุบลราชธานี โดย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับเครือข่ายกลุ่มประเทศบิมสเทค 7 ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ ภูฏาน เนปาล ศรีลังกา อินเดีย เมียนมา และไทย ในโอกาสเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และBCG Economy  ช่วยเศรษฐกิจชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต พร้อมนำเยี่ยมชมนวัตกรรมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 7 - 8 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

    โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และBCG Economy  จัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการประชุม เสวนา บรรยายพิเศษ และศึกษาดูงาน ซึ่งการบรรยายพิเศษ เรื่อง การใช้ Smart Farm ยกระดับมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรในประเทศไทย รับเกียรติจาก ดร.ชาติประชา สอนกลิ่น บริษัท สุวรรณ์พิงคาร์ จำกัด เป็นวิทยากร และ ผู้ช่วยศาตราจารย์ดร.กาญจนา พยุหะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ นำชมโรงเรือนสาธิตระบบ Smart Farm โรงเรือนปลูกพืชควบคุมด้วยระบบ IOT โรงเรือนไก่ไข่ อัจฉริยะ และโรงเรือนเลี้ยงปลาดุกด้วยระบบไบโอฟลอคควบคุมด้วยระบบ IOTเพื่อการเรียนการสอน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนำชมโรงเรือนปลูกมะเขือเทศเชอรี่ สินค้า พรีเมี่ยมของวิสาหกิจชุมชนศรีไค ออร์แกนิค ยกระดับผลผลิตทางเกษตรและ BCG Economy ด้วยนวัตกรรม

     ด้าน คุณชีวาง รินซิน รองราชเลขาธิการพระราชวังแห่งราชอาณาจักรภูฏาน และผู้อำนวยการสถาบันการเมืองและยุทธศาสตรศึกษา พร้อมนักนโยบาย 7 ประเทศเครือข่ายบิมสเทค ยกให้เกษตรอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลักดันเศรษฐกิจชุมชน พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

     ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุ่งพัฒนาหลักสูตรเกษตรอัจฉริยะ ตอบโจทย์นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2566-2570 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเศรษฐกิจสร้างคุณค่าให้มีความสามารถในการแข่งขันและพึ่งพาตนเองสู่อนาคต

 

 

 

 

 
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :