มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
     นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
ม.อุบลฯ จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล น้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 22 กันยายน 2566 , 16:22:25     (อ่าน 234 ครั้ง)           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดงานวันมหิดล น้อมรำลึกถึง สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานนำประกอบพิธีถวายราชสักการะ ซึ่งมี นายแพทย์ภาณุวัตร สุธรรมวงศ์ อ่านพระราชประวัติโดยสังเขป และแพทย์หญิงสลิลลา เพ็ญพิมพ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน ประธานกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ นำหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรและนักศึกษา วางพวงมาลาตามลำดับ ณ บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วันที่ 22กันยายน 2566

             นายแพทย์ประวิ อ่ำพันธ์ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข กล่าวว่า วันมหิดล ซึ่งตรงกับวันที่ 24กันยายนของทุกปี  เป็นวันคล้ายวันทิวงคต ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศให้วันดังกล่าวเป็นวันมหิดล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2494เป็นวันที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และนักสาธารณสุขศาสตร์ เป็นต้น  ซึ่งล้วนต่างน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ยึดถือเป็นแบบอย่างปฏิบัติกันสืบต่อไป

              สำหรับหัวหน้าส่วนราชการ หรือตัวหน่วยงานราชการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมวางพวงมาลาในปีนี้ ประกอบด้วย  โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์  ศูนย์อนามัยที่ 10อุบลราชธานี  วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  คณะเภสัชศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานพัฒนานักศึกษาและองค์การนักศึกษา และ ชมรมศิษย์เก่า-นักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

                                                                  เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ / ข่าว

                                                      วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข / ภาพ