มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ต้อนรับ ผู้บริหารทุนการศึกษาจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ พบปะและสัมภาษณ์นักศึกษาทุนรายใหม่


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 18 กันยายน 2566 , 15:57:59     (อ่าน 331 ครั้ง)       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุจิต บุญบงการ รองประธานมูลนิธิจุมภฏ – พันธุ์ทิพย์  คณะผู้บริหารทุนการศึกษาจุมภฎ - พันธุ์ทิพย์ ในโอกาสพบปะและขอบคุณผู้บริหารของสถาบันการศึกษาที่ให้การสนับสนุนความร่วมมือในการดูแลทุนการศึกษา และสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาทุนใหม่ ประจำปี 2566 เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านระบบ ออนไลน์ Zoom Meeting ซึ่งมีนักศึกษาที่ขอรับทุนจาก 6 สถาบัน จำนวน 27 คน โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3 คน เข้าสัมภาษณ์ในครั้งนี้  ณ ห้องประชุม สำนักงานอธิการบดี 2 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

     ในส่วนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยงานบริการสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้านสวัสดิการทุนการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัยทั้งแหล่งทุนภายในและนอกมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาทุกคณะ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับความกรุณาจากมูลนิธิจุมภฏ – พันธุ์ทิพย์  โดยคณะผู้บริหารทุนการศึกษาจุมภฎ – พันธุ์ทิพย์ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาอย่างต่อเนื่องทุกปี ปัจจุบันมีนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 10 คน นับเป็นการให้โอกาสทางการศึกษา และสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีต่อนักศึกษา นำไปสู่การเป็นบัณฑิตที่ดีที่พึงประสงค์ของสังคมและประเทศชาติต่อไป
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :