มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
นศ.ม.อุบลฯ เข้ารับพระราชทานคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ใช้ยืมเรียน


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 14 กันยายน 2566 , 11:29:41     (อ่าน 336 ครั้ง)            ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์ใช้ยืมเรียน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนักศึกษา ได้รับพระราชทานใช้ยืมเรียน จำนวน 1 เครื่อง คือ นางสาวเกษณี  สุวรรณโอสถ นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์ พร้อมเข้ารับพระราชทาน ณ  เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  ณ ห้องนิทรรศการ ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สนองพระราชดำริในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาคารข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา