มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ต้อนรับ สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบ UBU Pilot plant ยกระดับประสิทธิภาพด้านการผลิตและการเกษตร


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 8 กันยายน 2566 , 16:27:02     (อ่าน 401 ครั้ง)             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ศาสตราจารย์พิเศษ จอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับ Dr.Gijs Theunissen DVM อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเกษตร สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ และคณะผู้บริหารจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในโอกาสเยี่ยมชม โรงงานต้นแบบ UBU Pilot plant แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และศูนย์พัฒนาศักยภาพเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs และ Startup โครงการอุทยายานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับประสิทธิภาพด้านการผลิตด้านการเกษตร เชื่อมโยงด้านการตลาดความร่วมมือในอนาคต  โอกาสเดียวกัน ตัวแทนกลุ่มประเทศบิมสเทค 7 ประเทศสมาชิก ได้แก่ บังคลาเทศ ภูฏาน เนปาล ศรีลังกา เมียนมา และไทย ซึ่งเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ BCG Economy  โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชม โรงงานต้นแบบ UBU Pilot plant ในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกัน เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

           นอกจากนี้ Dr. Gijs Theunissen DVM อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเกษตร สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ และคณะผู้บริหาร จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ยังได้เข้าเยี่ยมชม ชมฟาร์มเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ดร.นรินทร บุญพราหมณ์  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และนักวิจัยให้การต้อนรับพร้อมนำเยี่ยมชมฟาร์มด้านเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งเป็นผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจของพื้นที่ ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เป็นอย่างดี

งานประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :