มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
     นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2566"


โพสต์โดย : สุภาวดี จันทนุช     วันที่ 7 กันยายน 2566 , 11:09:44     (อ่าน 95 ครั้ง)  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2566"
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผ่านกระบวนการบูรณาการกิจกรรมเสริมหลักสูตร" วันที่ 18 กันยายน 2566
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนรายวิชาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้" วันที่ 20 กันยายน 2566
3โครงการอบรม "อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ" วันที่ 21 กันยายน 2566
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การศึกษาแบบ Micro-credentials เพื่อพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตรับรองการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต" วันที่ 27 กันยายน 2566
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้" รอยืนยันวันอีกครั้ง
 
งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ลงทะเบียนคลิก >> ลงทะเบียน <<
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-3533130