มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ


โพสต์โดย : นางสาวกาญจนา สาธร     วันที่ 6 กันยายน 2566 , 14:06:54     (อ่าน 247 ครั้ง)           สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวการประชุมครั้งที่ 7/2566 วาระพิเศษ (ลับ) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นายแพทย์อภินันท์ รองวิริยะพานิช สังกัดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565