มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดโครงการจิตอาสาปลูกป่าปลูกเห็ดพื้นบ้าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 1 กันยายน 2566 , 17:39:06     (อ่าน 521 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดโครงการจิตอาสาปลูกป่าปลูกเห็ดพื้นบ้าน

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

------------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะบริหารศาสตร์ ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จัดโครงการจิตอาสาปลูกป่าปลูกเห็ดพื้นบ้าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  อันพิมพ์ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ กล่าวรายงาน เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา ในปี 2566 ซึ่งปลูกต้นยางนาจำนวน 999 ต้น ในเขตพื้นที่ 5 ไร่ โอกาสนี้ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ ได้สาธิตและให้ความรู้การปลูกป่าปลูกเห็ดพื้นบ้าน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับมหาวิทยาลัย และเพิ่มแหล่งอาหารเห็ดให้กับบุคลากร นักศึกษา และประชาชนโดยทั่วไป เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 ณ บริเวณศูนย์ศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  อันพิมพ์ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ในนามคณะบริหารศาสตร์ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และภาคีเครือข่าย บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) มูลนิธิเพื่อเมืองและชุมชนยั่งยืน ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ให้เกียรติร่วมกิจกรรม “โครงการจิตอาสาปลูกป่าปลูกเห็ดพื้นบ้าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2566 นอกจากนี้การปลูกป่ายังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม และสร้างจิตสำนึกให้ทุกคน ทุกภาคส่วนช่วยกันฟื้นฟู ดูแลรักษา หวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ป่าไม้ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้ว ยังได้มีโอกาสร่วมมือกันในโครงการจิตอาสาปลูกป่า ปลูกเห็ดพื้นบ้าน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม สร้างจิตสำนึกที่ดี ปลูกฝังวัฒธรรมประเพณีอันดีงาม รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องป่าและเห็ดพื้นบ้าน ซึ่งจะเป็นแหล่งอาหารและรายได้ที่สำคัญของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย

          จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในครั้งนี้ มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นพื้นที่สีเขียวที่อุดสมบูรณ์อย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป

--------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :