มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ เปิดตัวแพลตฟอร์ม EMS Help Me นวัตกรรมช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ ด่านชายแดนไทย ลาวและกัมพูชา


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 30 สิงหาคม 2566 , 14:12:40     (อ่าน 519 ครั้ง)               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะบริหารศาสตร์ จัดงานเปิดตัวแพลตฟอร์ม EMS Help Me ช่วยสนับสนุนการส่งต่อผู้ป่วยช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์สำหรับประชาชนคนไทยที่เดินทางไประหว่างประเทศไทย ลาว และกัมพูชา โดยมี ดร.ธรรมวิมล  สุขเสริม รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารศาสตร์ เป็นประธาน และ ดร.อรุณรัตน์  เศวตธรรม หัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวรายงาน กิจกรรมในงานยังมี การนำเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณะ ผลงานวิจัยของคณาจารย์ การเสวนาวิชาการ การแนะนำหลักสูตรการศึกษา การแสดงนักศึกษา และการประกวดการทำคลิป Tiktok ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม ซึ่งมีหน่วยงานภาคีเครือข่าย และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ ลานลูกยางลิ่วลม ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุบลราชธานีเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

             ดร.อรุณรัตน์ เศวตธรรม หัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวว่า แพลตฟอร์ม EMS Help Me เป็นโครงการวิจัยโดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง “ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการระบบการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศไทย ลาว และกัมพูชา” ในปีพ.ศ. 2566  เพื่อวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุขข้ามแดน ให้มีการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมมาช่วยสนับสนุนการส่งต่อผู้ป่วยข้ามแดน โครงการวิจัยได้เห็นประโยชน์ และนำไปใช้ได้จริง จึงพัฒนาแพลตฟอร์ม EMS Help Meเป็นแพลตฟอร์มให้บริการช่วยเหลือชาวไทย ที่เดินทางไประหว่างประเทศไทย ลาวและกัมพูชา หากเกิดเจ็บป่วยหรือเกิดเหตุฉุกเฉินในต่างแดน ผู้ป่วยหรือผู้ต้องการความช่วยเหลือ และแจ้งข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการรักษา ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศ แพลตฟอร์มนี้ใช้สำหรับส่งตัวผู้ป่วยที่ต้องการกลับมารักษาในโรงพยาบาลประเทศไทย โดยมี พื้นที่นำร่องเริ่มต้นทดลองต้นแบบ 3 แห่ง ได้แก่ ด่านช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี ด่านช่องสะงำ จ.ศรีสะเกษ และด่านช่องจอม จ.สุรินทร์

                นับเป็นอีกหนึ่งผลงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่สอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย ในด้านการบริการวิชาการแก่สังคม การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสังคม ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :