มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน คณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ นำ บุคลากร นักศึกษา ร่วมนำเสนอโครงการ Human Right City ในงาน สมัชชาสิทธิมนุษยชน ประจำปี 66


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 28 สิงหาคม 2566 , 13:48:18     (อ่าน 201 ครั้ง)            ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ และ ผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ นักศึกษา จาก คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ โรงเรียนสตรีสิริเกศ (โรงเรียนเครือข่ายของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)  เข้าร่วมงาน “สมัชชาสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566” ภายใต้แนวคิด “75 ปี ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรี เสรีภาพ ความเสมอภาค และความยุติธรรมสำหรับทุกคน เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 โดย นักศึกษา จาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ นักเรียนจากโรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้นำเสนอผลงานจากโครงการเมืองสิทธิมนุษยชน (Human Right City) ที่ได้ดำเนินการในชุมชนลับแล อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี โด ยโครงการนี้ ได้รับการสนับสนุน จาก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ มูลนิธิฟรีดริช เนามัน

         อนึ่ง นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการและนำเสนอผลงานในเวทีระดับชาติ

 

ข่าวโดย ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี