มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
อธิการบดีร่วมชื่นชมความสำเร็จ UBU Green Club คว้ารางวัล Green Yout ระดับทอง 4 ปีซ้อน


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 28 สิงหาคม 2566 , 10:01:58     (อ่าน 175 ครั้ง)       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชวุฒิ โคตรลาคำ อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาชมรม UBU Green Clubสังกัดองค์การนักศึกษา เข้าพบ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี ในโอกาสได้รับรางวัลมาตรฐานระดับทอง 4 ปี กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2565 ผ่านโครงการคนละครึ่ง คนละใบ คนละใจ มุ่งเน้นการลดขยะที่ต้นทาง ลดแก้วพลาสติกจากร้านเครื่องดื่ม ภายในมหาวิทยาลัย และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการรักษ์สิ่งแวดล้อม นำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) โดยนำความสำเร็จ โล่รางวัล และเกียรติบัตร ให้อธิการบดีได้ร่วมชื่นชม นอกจากนี้ชมรมฯยังได้นำเสนอ โครงการเมิน รณรงค์การลดขยะพลาสติกมุ่งเน้นการลดขยะที่ต้นทาง ลดแก้วพลาสติกจากร้านเครื่องดื่ม ภายในมหาวิทยาลัย แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง single use plasticณ สำนักงานอธิการบดี 2 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

     โอกาสนี้ท่านอธิการบดี ได้กล่าวชื่นชม และแสดงความยินดีกับชมรม UBU Green Club และขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคม และผลกระทบที่จะก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศสู่อนาคตที่ยั่งยืน

 

ภาพ / ข่าว สรายุทธ ดวงตา งานประชาสัมพันธ์อุบลราชธานี