มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
นิติศาสตร์ ม.อุบลฯจัดแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี รร.อำนาจเจริญ คว้าถ้วยพระราชทานฯ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 26 สิงหาคม 2566 , 23:23:42     (อ่าน 410 ครั้ง)                  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะนิติศาสตร์ จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำปี 2566 รับเกียรติจาก ดร.นิติลักษณ์ แก้วจันดีคณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานและ นายณัฏฐกิตติ์  สังคะวัตรนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะนิติศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงาน โดยมีนักเรียน ตัวแทนโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 90 ทีม ซึ่งโรงเรียนอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ คว้ารางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานในการแข่งขัน ณ ห้อง 2305 คณะนิติศาสตร์เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา  

              ดร.นิติลักษณ์ แก้วจันดีคณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อน้อมรำลึกคุณความดีและเทิดพระเกียรติคุณ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงเป็นปรมาจารย์ด้านกฎหมายและเป็นบิดาแห่งกฎหมายไทย  ในปี 2566 คณะนิติศาสตร์ ได้รับพระบรมราชานุญาตจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานถ้วยรางวัล แก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะเห็นได้ว่าปัจจุบันเยาวชนรุ่นใหม่ได้สนใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายมากยิ่งขึ้น

         นายณัฏฐกิตติ์  สังคะวัตรนักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของกิจกรรมในงานโครงการสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จัดให้มีการแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติคุณ บิดาแห่งกฎหมายไทย การแสดงผลงานรางวัลของนักศึกษาและศิษย์เก่า ส่วนการจัดการแข่งขัน แบ่งคำถามออกเป็น 20 ข้อ คำถามเนื้อหาเกี่ยวกับ กฎหมายเเพ่งเเละพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง กระบวนการพิจารณาคดี กฎหมายพิเศษว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ และภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย เป็นต้น   

             สำหรับผลการแข่งขันดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ  ถ้วยพระราชทาน เงินรางวัล 10,000บาท  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่นได้รับโล่รางวัลประธานศาลฎีกา เงินรางวัล 8,000 บาทและรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ ได้รับโล่รางวัลจากนายกสภาทนายความ เงินรางวัล 5,000 บาท

        นับเป็นอีกหนึ่งพันธกิจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้านการบริการวิชาการ เผยแพร่ และส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชนที่สนใจในวิชากฎหมาย ได้แสดงออก พัฒนาศักยภาพ ความรู้ ประสบการณ์ ในสายวิชากฎหมาย ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือสถานที่เปิดสอนด้านกฎหมายต่อไป

                                                        เทอดภูมิ  ทองอินทร์ / ภาพ

                                                        เพลิน  วิชัยวงศ์ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :