มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ เปิดเวทีให้นักศึกษา ประกวดการออกแบบชุดกีฬา สร้างสรรค์ มีส่วนร่วม ภูมิใจในสถาบัน


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 23 สิงหาคม 2566 , 15:45:28     (อ่าน 422 ครั้ง)            ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วย ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มอบรางวัล ให้แก่ นักศึกษา ผู้ชนะการประกวดการออกแบบชุดกีฬามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อใช้สำหรับสวมใส่ในการร่วม การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง ประเทศไทย ครั้งที่ 49 นนทรีเกมส์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยจัดพิธีมอบรางวัลดังกล่าวขึ้น เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมพิบูลย์มังสาหาร ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
โดย ผลการประกวด แบบเสื้อแข่งขันกีฬา
 
- รางวัลชนะเลิศ ได้รับออกแบบ โดย ทีม SANGKASE รับรางวัล มูลค่า 3,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศออกแบบโดย ทีม NINJIE รับรางวัล มูลค่า 2,000 บาท
- และรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ออกแบบโดย ทีม ARIN รับรางวัลมูลค่า 1.000 บาท
 
ผลการประกวด แบบชุดแจ็คเก็ต
 
- รางวัลชนะเลิศออกแบบโดยทีม LDR รับรางวัลมูลค่า 4,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศออกแบบโดยทีม DIGI NM รับรางวัลมูลค่า 3,000 บาท
- และรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งออกแบบโดย ทีมภานุวัฒ รับรางวัลมูลค่า 2,000 บาท
 
          เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาและศิษย์เก่า ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบชุดกีฬาของสถาบันตนเอง สร้างความภาคภูมิใจ ตลอดจนการส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์ในการออกแบบชุดกีฬาของสถาบันอีกด้วยSDG Hashtag :