มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
นิเทศศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมกับ ไทบ้าน เดอะซีรีส์ หนุนทักษะผลิตภาพยนตร์ ต่อยอดสู่วิชาชีพ


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 21 สิงหาคม 2566 , 16:35:52     (อ่าน 943 ครั้ง)       หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บูรณาการเรียนในรายวิชาการสื่อสารและภูมิทัศน์สื่อ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ให้นักศึกษา ถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ "ฉีกตำราทำหนังสไตล์ไทบ้าน" พัฒนาทักษะกระบวนการผลิตภาพยนตร์ เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงจากทีมงานผลิตภาพยนตร์มืออาชีพ ซึ่งมี รองศาตราจารย์สุรศักดิ์ บุญอาจ อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา นำทีมวิทยากรผู้ผลิตภาพยนตร์ชื่อดังไทบ้าน เดอะซีรีส์ คุณสุรศักดิ์ ป้องศร ผู้กำกับและนักเขียนบท พร้อมทั้งทีมงานและนักแสดง คุณบุญโชค ศรีคำ คุณต้องเต ธิติ นำไปสู่การต่อยอดผลิตภาพยนตร์ การวิจารณ์ภาพยนตร์ และการวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ ส่งเสริมให้นักศึกษาภายในหลักสูตรสามารถสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งมีนักศึกษาในหลักสตรเข้าร่วม 100 กว่าคน ณ อาคารเรียนรวม 5  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา     

     นอกจากนี้ทีมผลิตภาพยนตร์ไทบ้าน เดอะซีรีส์ ยังส่งมอบหนังสือ "ความงามในโลกภาพยนตร์" แก่นักศึกษา เพื่อเป็นการต่อยอดการเรียนรู้ พัฒนาสู่วิชาชีพ ซึ่งหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทั้งศาสตร์ ศิลปทางด้านการสื่อสารมีทักษะด้านนิเทศศาสตร์ สามารถปรับตัวให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนสามารถนาความรู้ในสายวิชาชีพบูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งปรับใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อเสริมสร้าง สร้างสรรค์และพัฒนาให้แก่ชุมชนและสังคม

 

 

ข่าว สรายุทธ ดวงตา งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาพ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
SDG Hashtag :