มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสต์โดย : ฤทัยรัตน์ โภคา     วันที่ 17 สิงหาคม 2566 , 11:08:53     (อ่าน 220 ครั้ง)  ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา ประกอบกับประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ (ครั้งที่ ๑) ความละเอียดทราบแล้วนั้น

บัดนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการปิดรับสมัคร เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ 

วัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก สอบในวันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖
ณ อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

งานบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์
นางฤทัยรัตน์ โภคา
โทร. ๐๔๕-๓๕๓๒๒๖ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1


SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :