มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ มอบประกาศนียบัตร นักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐประชาชนจีน


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 10 สิงหาคม 2566 , 13:20:52     (อ่าน 237 ครั้ง)   
           เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ ห้องสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผศ.ดร.อรนุช ปวงสุขผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ นำนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Chengdu University สาธารณรัฐประชาชนจีน และ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 4 ราย เข้าพบ ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโอกาสแสดงความขอบคุณ ต่อ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้มอบทุนแลกเปลี่ยน และรับมอบประกาศนียบัตร จากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ในครั้งนี้ ซึ่งมีระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2566 - วันที่ 14 สิงหาคม 2566 นี้
 
         โดย ตลอดระยะเวลาของการร่วมโครงการ นักศึกษาแลกเปลี่ยนของทั้ง 2 ประเทศ ได้เข้าร่วมชั้นเรียน รายวิชาศึกษาทั่วไป ของ มหาวิทยาลัย ที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติที่มาแลกเปลี่ยนจาก มหาวิทยาลัย อื่นๆ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ และ กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและมหาวิทยาลัย ร่วมกับงานรับเข้าศึกษา 
 
          ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยน ภายใต้กรอบความร่วมมือ มหาวิทยาลัยชั้นนำ ทั่วโลก ในหลายสถาบัน เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ในระดับสากล อีกทั้ง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ระหว่างนักศึกษาต่างชาติ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และประชาสัมพันธ์องค์กร ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล ต่อไป อีกด้วย
 SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :