มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ (ครั้งที่ 1)


โพสต์โดย : ฤทัยรัตน์ โภคา     วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 , 09:56:46     (อ่าน 386 ครั้ง)  ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด กลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ (ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2566) จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ นั้น
คณะพยาบาลศาสตร์ ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่ง อาจารย์  

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
- ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ นางฤทัยรัตน์  โภคา งานบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 ถึงวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.)
- สมัครทางไปรษณีย์ ( EMS) โดย Download ใบสมัครจากเว็บไซต์ www.nurse.ubu.ac.th  และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน และเอกสารส่งถึง นางฤทัยรัตน์  โภคา งานบุคคล สำนักงานเลขานุการ  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 วงเล็บ มุมซองบนขวาว่า “สมัครงาน” ภายในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566
(รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ)

สอบถามเพิ่มเติม

งานบุคคล นางฤทัยรัตน์ โภคา
โทรศัพท์ 045 353226
โทรศัพท์ภายใน 6000ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2 , ไฟล์ 3


SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :