มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ปริญญาเอกสาขาฟิสิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง


โพสต์โดย : นัฐพงษ์ สืบสุข     วันที่ 28 มิถุนายน 2566 , 18:52:33     (อ่าน 466 ครั้ง)  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งอาจารย์  
ปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์   สาขาฟิสิกส์ชีวการแพทย์ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาวิศวกรรมทางการแพทย์ สาขากายอุปกรณ์ สาขาอุปกรณ์การแพทย์ สาขาฟิสิกส์การแพทย์และวิศวกรรมการแพทย์ สาขาฟิสิกส์วัสดุและชีวการแพทย์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ สาขาฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 


อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
อัตราเงินเดือน คุณวุฒิปริญญาเอก 33,600.- บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
1) ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารบุคคล ชั้น 1 ห้อง Sc 105 สำนักงานเลขานุการ อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์ 045 353423 ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 21 กรกฏาคม 2566 ในเวลาราชการ
2.) สมัครทางไปรษณีย์ (EMS) สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร และกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานตาม ข้อ 4 ส่งถึงงานบริหารบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐ ระบุหน้าซองด้วยว่า “สมัครงาน” ประทับตราไปรษณีย์ปลายทาง (อำเภอวารินชำราบ) ภายในวันที่ 21 กรกฏาคม 2566 ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครขอให้ส่งเอกสารไปรษณีย์ด่วนที่สุด (EMS)

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม จากลิงค์ด้านล่างรายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1


SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :