มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ปริญญาโทหรือปริญญาเอกสาขาชีววิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง


โพสต์โดย : นัฐพงษ์ สืบสุข     วันที่ 28 มิถุนายน 2566 , 18:45:20     (อ่าน 531 ครั้ง)  คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาชีววิทยา พันธุศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งอาจารย์
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาชีววิทยา
2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาชีววิทยา พันธุศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
อัตราเงินเดือน คุณวุฒิปริญญาโท 28,000.- บาท
อัตราเงินเดือน คุณวุฒิปริญญาเอก 33,600.- บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
1) ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารบุคคล ชั้น 1 ห้อง Sc 105 สำนักงานเลขานุการ อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์ 045 353423 ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 21 กรกฏาคม 2566 ในเวลาราชการ
2.) สมัครทางไปรษณีย์ (EMS) สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร และกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานตาม ข้อ 4 ส่งถึงงานบริหารบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐ ระบุหน้าซองด้วยว่า “สมัครงาน” ประทับตราไปรษณีย์ปลายทาง (อำเภอวารินชำราบ) ภายในวันที่ 21 กรกฏาคม 2566 ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครขอให้ส่งเอกสารไปรษณีย์ด่วนที่สุด (EMS)

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม จากลิงค์ด้านล่างรายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1


SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :