มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯสร้างสมรรถนะสากล ส่งเสริมทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษนักศึกษา


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 16 มิถุนายน 2566 , 20:20:56     (อ่าน 536 ครั้ง)             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการการสนทนาภาษาอังกฤษ ฟุตฟิต For Food 2023  สร้างสมรรถนะสากล ส่งเสริมทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาในชีวิตประจำวัน โดยจัดบูทกิจกรรมให้นักศึกษาพูดคุย สนทนา สื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับข้าวกล่องอาหารกลางวัน หรือของรางวัลที่หลากหลาย กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2566ช่วงเวลา 10.30-13.00น. ณ โรงอาหารกลาง 2

          นับเป็นความสำเร็จของโครงการการสนทนาภาษาอังกฤษ ฟุตฟิต For Food 2023ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่ สำนักงานพัฒนาศึกษา ร่วมกับ องค์การนักศึกษา จัดขึ้นเป็นประจำ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ฝึกทักษะการฟัง การพูดคุยตอบโต้ทั้งใน และนอกห้องเรียน  ซึ่งถือเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ส่งเสริมการพูดภาษาอังกฤษ ผ่านรูปแบบกิจกรรมที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

          นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พัฒนาหลักสูตร การศึกษาสู่ระดับสากล AUN-QAเพื่อรองรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ  ขยายโอกาสทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านโครงการเรียนล่วงหน้า นำไปสู่การยกระดับบัณฑิตให้มีคุณภาพโดดเด่น และพัฒนากำลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน  ดั่งวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม อีกด้วย

ภาพ/ข่าว นายสรายุทธ ดวงตา ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
SDG Hashtag :