มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
นศ.ม.อุบลฯ คว้าแชมป์ ATOM GAMES การแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 15 มิถุนายน 2566 , 13:07:19     (อ่าน 2,169 ครั้ง)  นศ.ม.อุบลฯ คว้าแชมป์ ATOM GAMES

การแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29

----------------------------------------

          เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวชื่นชมแสดงความยินดี กับคณะนักศึกษาที่เข้าร่วม การแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 (ATOM GAMES)  และสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย คว้า 1 เหรียญทอง1 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง   เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬา คณะวิทยาศาสตร์จึงจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติและขอบคุณคณะนักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่ร่วมแรง ร่วมใจ เสียสละเวลาในการฝึกซ้อมคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 9 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

          การแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 (ATOM GAMES) นับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ผลักดันศักยภาพและเปิดโอกาสให้ผู้นำนิสิตนักศึกษาคณะ/สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แสดงความสามารถผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ การแข่งขัน และการประกวดภายในโครงการ นอกจากนี้ยังมีการใช้ทักษะการสื่อสารและความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผน ออกแบบการทำงานด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) รวมทั้งมีการสร้างเครือข่ายนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิก อันเป็นพื้นฐานต่อยอดสู่เครือข่ายการทำงานร่วมวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่แข็งแรงในอนาคต ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาทุกปี โดยมี นายสมบัติ  หลักบุญ นักวิชาการศึกษา งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ทำหน้าที่นำทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้

          สำหรับ ทีมนักกีฬานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 (ATOM GAMES)  คว้าเหรียญรางวัล ได้แก่

  • ทีมนักกีฬาฟุตบอล(ชาย)        ชนะเลิศ  รางวัล เหรียญทอง และครองแชมป์อะตอมเกมส์ 
  • นักกีฬาแบดมินตัน(หญิงเดี่ยว)  รองชนะเลิศ อันดับ 1  รางวัล เหรียญเงิน
  • ทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย     รองชนะเลิศ อันดับ 2  รางวัล เหรียญทองแดง
  • ทีมนักกีฬา E-sports ROV      รองชนะเลิศ อันดับ 2  รางวัลเหรียญทองแดง
  • นักกรีฑา(ชาย) วิ่ง 100 เมตร   รองชนะเลิศ อันดับ 2  รางวัล เหรียญทองแดง

           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะและสถาบัน นับเป็นอีกหนึ่งความสามารถของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งนอกจากจะทำหน้าที่ในการศึกษาเรียนรู้ในศาสตร์ด้านต่างๆแล้ว นักศึกษายังมีทักษะด้านการทำกิจกรรมและการกีฬา นำไปสู่การเรียนรู้ประสบการณ์ที่หลากหลาย เป็นบัณฑิตที่ดีที่พึงประสงค์ของสังคมต่อไป         

----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ ทีมนักกีฬานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :