มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
พญ.สุธารัตน์ สาธุการ ศิษย์เก่า ม.อุบลฯ เข้ารับพระราชทาน รางวัลบัณฑิตแพทยศาสตร์ดีเยี่ยม ประจำปี 2565


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 13 มิถุนายน 2566 , 16:23:37     (อ่าน 1,111 ครั้ง)              อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย แพทย์หญิงสุธารัตน์ สาธุการ หรือ หมอน้ำตาล แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 11 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มกลัด รางวัลบัณฑิตแพทยศาสตร์ดีเยี่ยม ประจำปี 2565 ยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เหล่าบัณฑิตแพทย์และนิสิตนักศึกษา ตลอดจนครอบครัวที่มาร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จเป็นอย่างยิ่ง จัดโดย มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ วังสระปทุม เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

           แพทย์หญิงสุธารัตน์  สาธุการ หรือ หมอน้ำตาล สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 กันเกราทอง ผลการเรียน 3.67  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราขธานี ปัจจุบันรับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ เป็นผู้มีผลงานโดดเด่น ทั้งด้านวิชาการ งานวิจัย ผลงานวิจัย medical education and clinical research in COVID-19 pandemic ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ หัวข้อ "การเปรียบเทียบความสามารถในการประเมินภาวะทุพโภชนาการระหว่างการใช้ Nutrition alert form และ  GILM criteria ในผู้ป่วยแผนกศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์"  ซึ่งเป็นงานวิจัยชิ้นแรกในประเทศ ส่วนด้านกิจกรรมจิตอาสา อาทิ ค่ายหมอชายขอบ ค่ายฉันอยากเป็นหมอมอทราย เป็นต้น มีบทบาทในการให้สุขศึกษาแก่ชุมชน มีใจในการให้บริการและทักษะทางสังคมที่ดีในการทำงานด้านสุขภาพร่วมกับสหวิชาชีพ และชุมชน จึงได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลบัณฑิตแพทยศาสตร์ดีเยี่ยม ประจำปี 2565 พร้อมเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร และเข็มรางวัลบัณฑิตแพทยศาสตร์ดีเยี่ยม ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา โอกาสนี้ สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งแพทย์หญิงสุธารัตน์ สาธุการ ได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร เข้าร่วมแสดงความยินดี ในครั้งนี้ด้วย

           ด้าน แพทย์หญิงสุธารัตน์ สาธุการ กล่าวความรู้สึกว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัลจากพระองค์ท่าน รู้สึกปลาบปลื้มเมื่อได้ยินเสียงจากพระโอษฐ์ และได้เห็นพระพักตร์ของพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิด ระหว่างการเข้าเฝ้าฯ พระองค์ทรงตรัสถึงการดูแลสุขภาพของบุคคลากรทางการแพทย์ควบคู่ไปกับการดูแลผู้ป่วย อีกทั้ง ยังแสดงความห่วงใยถึงการได้รับวัคซีนโควิดของประชากรไทย และทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการฉีดวัคซีน อีกด้วย

            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดี กับ แพทย์หญิงสุธารัตน์ สาธุการ ศิษย์เก่าบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 11 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที่ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มกลัด รางวัลบัณฑิตแพทยศาสตร์ดีเยี่ยม ประจำปี 2565 นับเป็นแบบอย่างที่ดีในการศึกษา และเป็นอีกหนึ่งบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพดูแลด้านสุขภาพแก่พี่น้องประชาชนด้วยหัวใจ ภายใต้ความภูมิใจของโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                                                                       เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :