มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดประชุม How to write SAR for AUN-QA ประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 7 มิถุนายน 2566 , 15:59:44     (อ่าน 409 ครั้ง)        กองแผนงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ : How to write SAR for AUN-QA โดยมี ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กรเป็นประธาน รับเกียรติจาก รองศาตราจารย์ พญ.กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง และ รองศาตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากร สร้างความรู้ความเข้าใจวิธีการเขียน นำเสนอผลดำเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ 2 (B302) ตึก B ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2566”
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :