มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ มอบเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร แก่ นักศึกษา ที่ชนะการประกวดโปสเตอร์ รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 7 มิถุนายน 2566 , 10:09:40     (อ่าน 396 ครั้ง)            ม.อุบลฯ มอบเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร แก่ นักศึกษา ที่ชนะการประกวดโปสเตอร์ รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 
- รางวัลชนะเลิศ ศศิกานต์ ทองเหลือ นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ รางวัลเงินมูลค่า 3,000 บาท 
- รองชนะเลิศอันดับ 1 ภารดี สิมมาทอง นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ รางวัลเงินมูลค่า 2,500 บาท
- รองชนะเลิศอันดับ 2 สิริมาพร ละม่อม นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ รางวัล เงินมูลค่า 2,000 บาท
 
- รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 500 บาท
ได้แก่ ธนกร หัสรังษี นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ,ช่อผกา เนาคำแพง นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ,ขนิสรณ์ กุลบุตร นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ,วิสุทธิ์ นามบุราน นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ จักรพรรดิ แนวโนนทัน นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
        โดยมีการจัดให้มีพิธีมอบรางวัลดังกล่าวขึ้น เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ชั้น 3 สำนักงานอธิการ หลังใหม่ โดยมี ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้เกียรติมอบรางวัล แก่นักศึกษาที่ชนะการประกวดในโครงการดังกล่าว อีกด้วยSDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :