มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
นศ.แพทย์ ม.อุบลฯ คว้า 3 รางวัล การประกวดภาพดิจิทัล หัวข้อ Medical ethics in the era of health innovation


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 , 22:16:15     (อ่าน 590 ครั้ง)            อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย นศพ.ธัญญารัตน์ วงษ์เพ็ญนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที่คว้า 3 รางวัล การประกวดภาพดิจิทัล ภายใต้หัวข้อ Medical ethics in the era of health innovation”ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ  รางวัล Popular Voteและรางวัล Electronic voteในกิจกรรมค่ายจริยธรรมสัญจร ประจำปี 2566 จัดโดยแพทยสภา และสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมคู่การแพทย์ ก้าวไกลด้วยจริยธรรม สู่ยุคใหม่อย่างยั่งยืน : Medical Innovation: Progressing Ethically Towards a Sustainable Future” โดยมีนิสิตนักศึกษาแพทย์จากสถาบันทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน 15 ผลงาน ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

          กิจกรรมค่ายจริยธรรมสัญจร ประจำปี 2566 เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาแพทย์มีความรู้ความเข้าใจในการใช้นวัตกรรมโดยยึดหลักของจริยธรรมทางการแพทย์ที่ดำรงไว้ซึ่งการยอมรับนับถือจากสังคม การแลกเปลี่ยนทัศนคติและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และสามารถนำความรู้ความเข้าใจและทักษะที่ได้รับจากกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการเป็นนิสิตนักศึกษาแพทย์และวิชาชีพแพทย์ในอนาคต

       ผลการประกวดภาพดิจิทัล ภายใต้หัวข้อ Medical ethics in the era of health innovation”ดังนี้

        รางวัล Popular Vote และ  รางวัล Electronic vote ได้แก่ นศพ.ธัญญารัตน์ วงษ์เพ็ญ  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ชื่อภาพ : แพทย์ร่วมนวัตกรรม ช่วยเหลือคนทุกคนอย่างเท่าเทียม

        รางวัลผลงานดีเด่น

       รางวัลชนะเลิศได้แก่ นศพ.ธัญญารัตน์ วงษ์เพ็ญ  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ชื่อภาพ : แพทย์ร่วมนวัตกรรม ช่วยเหลือคนทุกคนอย่างเท่าเทียม

       รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1ได้แก่ นศพ.ชุติกาญจน์ สุริยะศรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ชื่อภาพ : Blue Tunnel

        รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2ได้แก่ นศพ.พิชญาภา มะลิงาม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ชื่อภาพ : Ethics still

       ด้าน นศพ.ธัญญารัตน์ วงษ์เพ็ญนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที่ คว้า 3 รางวัล กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ โดยชื่อภาพแพทย์ร่วมนวัตกรรม ช่วยเหลือคนทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่ว่าใครจะมีฐานะเชื้อชาติศาสนาหรือลัทธิการเมืองใดๆทุกคนควรได้รับการเข้าถึงนวัตกรรมอย่างเท่าเทียม ส่วนเทคนิคการวาดภาพตนใช้โปรแกรมProcreate แอพลิเคชั่นสำหรับวาดรูป ซึ่งตนมีความสนใจในการวาดภาพการ์ตูนตั้งแต่ช่วงเรียนมัธยมต้น และฝึกฝนเป็นประจำ นอกจากจะช่วยผ่อนคลายหลังการเรียนแล้ว ยังทำให้เราฝึกสมาธิมีความคิดสร้างสรรค์ถ่ายทอดผลงานผ่านจินตนาการสู่ภาพวาดแบบดิจิทัลที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :