มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
เภสัชฯ ม.อุบลฯ แนะหน้าร้อนเลือกน้ำดื่มให้ปลอดภัย


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 , 14:50:57     (อ่าน 785 ครั้ง)       ช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย จะมีอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะช่วงกลางเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนเมษายน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประเทศไทยตอนบนประมาณ 35.5 องศาเซลเซียส จึงทำให้หลายคนหาวิธีคลายร้อนให้กับตนเอง การดื่มน้ำ จึงจำเป็นหนึ่งในวิธีที่สามารถดับกระหายคลายร้อนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มที่มีจำหน่ายในท้องตลาดมีให้เลือกอย่างหลากหลาย ราคากับคุณภาพบางครั้งก็ไม่ได้มาด้วยกันเสมอไป หลายคนเลือกดื่มน้ำจากราคาเพียงเพราะคิดว่าแค่น้ำดื่มที่ไหนก็เหมือนกัน ทำให้มองข้ามเรื่องคุณภาพของน้ำที่เราดื่มเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งอาจจะส่งกระทบต่อสุขภาพเนื่องจากสารที่เจือปนอยู่ในน้ำหรือแม้กระทั่งกระบวนการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานก็ส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวเช่นเดียวกัน วิธีการเลือกน้ำดื่มให้ปลอดภัย จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรตระหนักในทุกครั้งเพื่อความปลอดภันและมีผลดีต่อสุขภาพ

 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อุษณา พัวเพิ่มพูนศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หัวหน้าหน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านการวิเคราะห์น้ำ เผยวิธีการเลือกน้ำดื่มให้ปลอดภัย 5 ข้อ ดังนี้

 1.ฉลาก อ่านข้อมูลฉลากสินค้าทุกครั้ง ผ่านการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือไม่ สังเกตฉลาก ตามกฎหมายกำหนดให้ชื่อยี่ห้อน้ำดื่มเป็นภาษาไทย หากมีชื่อภาษาอังกฤษจะต้องมีขนาดตัวอักษรเล็กกว่าภาษาไทย

2.ปริมานของน้ำ มีการระบุปริมาณจำนวนบรรจุน้ำอย่างชัดเจน

3.ชื่อและสถานที่ผลิตน้ำดื่มที่ได้รับอนุญาต  ซึ่งเจ้าของกิจการจะต้องทำการยื่นจดทะเบียนสถานที่ผลิตก่อน จึงสามารถดำเนินการผลิตน้ำดื่มได้

4.เลข อย.13 หลัก เป็นตัวชี้วัดคุณภาพของน้ำว่าผ่านมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย่างถูกต้อง ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

5.ตรวจสอบวันหมดอายุของน้ำดื่ม ที่ระบุไว้บนขวด หรือฉลาก

  

     จะเห็นได้ว่าวิธีการเลือกบริโภคน้ำดื่มอย่างถูกวิธี สามารถทำได้ง่าย รวดเร็ว เพียงเริ่มต้นจากการสังเกต การเลือกสรรสิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกาย สร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงจากการเลือกกบริโภคน้ำดื่มที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรตระหนักทุกครั้ง  

     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะเภสัชศาสตร์ นอกจากทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย และบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้ อาทิ การให้บริการหน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิท และน้ำแข็ง แก่หน่วยงานของรัฐ และเอกชน หรือผู้ประกอบการ พร้อมให้คำแนะนำในด้านการผลิตน้ำดื่ม ขั้นตอนที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำดื่ม เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005  ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุ่งสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสังคม ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีผ่านการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ สังคมและภาคอุตสาหกรรม

 

     ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดให้บริการ วันเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น.  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 045-353644-5
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :