มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมกับ บ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 23 มีนาคม 2566 , 21:39:47     (อ่าน 1,471 ครั้ง)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมกับ บ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

--------------------------------------------------

           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายมหัณณพ  อภินันทนพงศ์  หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งการลงนามครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล   ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ นายธีรยุทธ  ถิ่นทัพพระยา ผู้จัดการด้านการขายกลุ่มลูกค้าองค์กร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ลงนามเป็นสักขีพยาน โดยทั้งสองฝ่ายตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัลเกี่ยวกับการจัดทำ 5G Smart Factory และการออกแบบ 5G/IoT Platform สำหรับการบริหารจัดการ Smart Factory, Smart Farm ทั้งในด้านการศึกษา และ การนำไปสู่ตลาด SME เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 6314  A ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัดครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายตกลงจะดำเนินงานวิจัย พัฒนา และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ทางเทคโนโลยีใหม่ร่วมกัน และจะพัฒนาศักยภาพบุคลากรของทั้งสองฝ่ายในรูปแบบการจัดฝึกอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ เพื่อการแลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างกัน พร้อมทั้งร่วมกันพัฒนาหลักสูตร ร่วมสอน หรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ผ่านโครงการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน ร่วมกันพัฒนาการให้บริการเพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ด้านดิจิทัลที่ทันสมัยให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย และร่วมกันออกแบบและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกัน เช่น เทคโนโลยี NB-IOTเทคโนโลยี 5G เป็นต้น โดยมีกำหนดเวลาตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนับตั้งแต่ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2571

------------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :